Posts for Tag : I fratelli Kagacazov

I fratelli Kagacazov

Perché non “I fratelli Kagacazov?”, mi scrive una donna. Come dire: “Kagacazov siete voi!” #lesorellekagacazov #episodio1